Beplanting

Het ter aarde bestellen van een dierbare is een serieuze en plechtige, maar vooral verdrietige aangelegenheid, die door iedere nabestaande op eigen wijze wordt ervaren en ingevuld. Door een persoonlijke benadering, vakmanschap, kwa- liteit en service kan ik u helpen en ondersteunen bij het maken van een goede keuze voor de beplanting van het graf. Samen kunnen we zo zorgen voor beplanting en – indien gewenst – verlichting die passen bij de wensen en voorkeu- ren van overledene en nabestaande(n).

Tijdelijke beplanting

Bloemen en kransen, die bij een graf zijn neergelegd, verwelken en verwaaien redelijk snel. Al gauw blijft er niet meer over dan zand en aarde. Door een tijdelijke beplanting aan te leggen, ziet het graf er netjes en verzorgd uit. Bovendien geeft dit u als nabestaande(n) voldoende tijd en ruimte om in alle rust na te denken over een geschikt gedenkteken, te overleggen over de verdere aankleding en inrichting van het graf met vaste beplanting, verlichting en/of een kunstwerk.

 

tijd4_big